Dobrá správa vo všetkých jazykoch!

Vo svete žijú milióny ľudí, ktorí z rôznych príčin nevedia čítať a písať. Medzi nimi sú aj takí, ktorí aj keby sa to chceli naučiť, nemajú šancu, pretože ich jazyk zatiaľ nemá písanú podobu – nemá abecedu. Ľudia týchto národov nemôžu získať vzdelanie ani si prečítať Bibliu. Našou túžbou je vniesť svetlo do tejto tmy a s Božou pomocou otvoriť týmto ľuďom nové možnosti.

Najnovší obsah