Jaro a Saška Tomašovskí

Umiestnenie: Slovensko

Funkcia: Riaditeľ a personálno-finančná asistentka vo Wycliffe Slovakia

Náplň práce:
– informovať zbory a jednotlivcov o práci Wycliffe a jej potrebách
– riadiť prijímací proces záujemcov o túto prácu
– zabezpečovať prácu slovenských misionárov v zahraničí

Skúsenosti z misijnej práce:
– Nigéria – tréning domorodých pracovníkov v používaní Biblie
– Ghana – práca na niekoľkých projektoch v oblasti Scripture in Use – Biblia v prax
– Keňa – vytváranie kontaktov s tamojšou partnerskou Wycliffe organizáciou BTL (Bible Translation & Literacy)

Príspevky pre Jara a Sašku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Jarov a Saškin variabilný symbol:

201

Čím žijú Jaro a Saška