Roman a Rebekah Mészároš

Umiestnenie: Tanzánia

Funkcia:

Rebekah – lingvistická koordinátorka

Roman – asistent pri preklade a technická podpora

Náplň práce:

Rebekah: Vedúca lingvistického tímu v severozápadnej Tanzánii. Práca na vývoji abecedy a pravopisu pre miestne jazyky. Kontrola pravopisu publikovaných Biblií v miestnych jazykoch. Príležitostne vyučuje lingvistiku – fonetiku na Wycliffe kurzoch v Anglicku.

Roman: Pomáha miestnym prekladateľom pri preklade Biblie s cieľom, aby správne rozumeli biblickému posolstvu a vhodne to komunikovali tým, ktorí si budú tieto preklady čítať. Podľa potreby pomáha pri riešení technických problémov.

Skúsenosti z misijnej práce:
Rebekah: Od roku 2015 pracuje ako lingvista pre jazyky v Mara regióne v severozápadnej časti Tanzánie a od roku 2020 prebrala aj rolu koordinátorky pre lingvistické oddelenie v Mare. Od roku 2017 príležitostne vyučuje fonetiku na kurzoch v Anglicku.

Roman: Ročný misijný pobyt v Tanzánii ako technická podpora pre prekladateľov Biblie v roku 2015. Od roku 2016 pracuje v roli asistenta pri preklade Biblie.

V súčasnosti sa sťahujú do Rwandy, nakoľko je problematické získať pracovné povolenie pre prácu v Tanzánii. Z Rwandy budú spolu s ostatnými členmi medzinárodného tímu aj naďalej na diaľku spolupracovať s miestnymi prekladateľmi na prekladoch pre Tanzániu.

Príspevky pre Romana a Rebeku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Romanov variabilný symbol:

203

Čím žijú Roman a Rebekah