Tímová práca na preklade

Pastor Eshetu Worku a jeho rodina stoja pred kostolom v dedinke v juhozápadnej Etiópii, kde žije jazyková komunita Basketo.

Tím prekladateľov Biblie strávil viac ako dvadsať rokov prácou na Novej zmluve v jazyku Basketo. Hoci bol proces prekladu a tlače zdĺhavý a namáhavý, je zjavné, že priniesol hojné duchovné ovocie. Chvála Pánu Bohu za to, že začiatkom roku 2016 dorazilo do Etiópie desaťtisíc kompletne preložených Nových zmlúv v jazyku Basketo. Dnes sa viac ako 94% tejto komunity považuje za Ježišových nasledovníkov a dokonca začali vysielať ľudí, aby slúžili ďalším jazykovým komunitám.

Tu sa dozviete, ako sa môžete modliť za ľudí z komunity Basketo. Námet je v angličtine.

Fotka: Adam Jeske │ Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa