Zamerané na preklad

Olga Larovna, prekladateľka Biblie do jazyka Nenets, poukazuje na detail prekladu Eunsub Song, výkladovej poradkyni prekladateľského projektu. Tímy prekladu a použitia Biblie v jazykoch Nenets a Khanty majú sídlo v severnom sibírskom meste Salechard v Rusku. Reprezentujú mnoho organizácií, ktoré pracujú v úzkom partnerstve s miestnou Cirkvou dobrej zvesti: Wycliffe Finland, Institute for Bible Translation (IBT-Rusko), SIL International, Wycliffe Russia a Pioneer Bible Translators. Modlite sa prosím za Olgu, Eunsub a ich kolegov.

Fotka: Marc Ewell | Text: Craig Combs

Ostatné fotky týždňa