Príbeh, čo vyučuje

Svetlana – Pracovníčka v oblasti „Biblia v praxi“

Už pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla (na základe vlastného prieskumu), že čokoľvek budem vyučovať, bude to formou príbehu. Väčšinou som toto rozhodnutie dodržovala, až na niekoľko výnimiek. Jednou z nich bolo stretnutie dobrovoľníkov pred dvomi mesiacmi. Tam som sa snažila vysvetliť základy evanjelia. Už počas vysvetľovania som vnímala, že keďže základom nebol príbeh, ale niekoľko bodov, nebolo  jednoduché pre mojich poslucháčov, mladých ľudí, vnímať niť myšlienok. Po pár týždňoch, keď sme mali znovu stretnutie, som zistila, že nikto si nič nepamätal. Bolo mi z toho smutno, ale neprekvapilo ma to.  Už pred stretnutím som vedela, že budem musieť tému zopakovať, ale takým spôsobom, aby bola zrozumiteľná a zapamätateľná. Tento-krát sme rozoberali podobenstvo o perle. Viac ako hodinu sme boli v živom rozhovore nad významom a aplikáciou tohto príbehu. Už na stretnutí bolo zjavné, že  jasne pochopili, že náš Pán je drahou perlou, a keď Ho chceme získať,  musíme sa vzdať všetkého a že On stojí za to. Verím, že táto pravda zarezonovala v ich srdciach. Prosím, modlite sa, aby sa stala pravdou aj v ich životoch.

Vidieť nevidené

Eva Horton – kartograf v tíme lingvistického prieskumu

Keď som si myslela, že som zaktualizovala
všetky naše mapy pred ich ďalšou publikáciou, dostala
som nový e-mail s množstvom informácií. Je to ako keď
si myslíme, že vieme, čo sa deje v susednej dedine, no
keď tam prídeme, naraz zistíme, že tam majú úplne
novú školu. Rozhodla som sa vziať túto výzvu a ešte
pred Vianočnými sviatkami znovu aktualizovať dve
lingvistické mapy z JV Ázie. Išlo o viac než 25
jazykových skupín.

Postupne začíname lepšie chápať, kde ľudia
žijú a akými jazykmi hovoria v niektorých odľahlých
oblastiach JV Ázie. Modlite sa, prosím, aby aj tam ľudia
poznali Božiu lásku k nim a aby rástli vo svojej viere.

Roman a Rebekah Mészároš

Umiestnenie: Tanzánia

Funkcia:

Rebekah – lingvistická koordinátorka

Roman – asistent pri preklade a technická podpora

Náplň práce:

Rebekah: Vedúca lingvistického tímu v severozápadnej Tanzánii. Práca na vývoji abecedy a pravopisu pre miestne jazyky. Kontrola pravopisu publikovaných Biblií v miestnych jazykoch. Príležitostne vyučuje lingvistiku – fonetiku na Wycliffe kurzoch v Anglicku.

Roman: Pomáha miestnym prekladateľom pri preklade Biblie s cieľom, aby správne rozumeli biblickému posolstvu a vhodne to komunikovali tým, ktorí si budú tieto preklady čítať. Podľa potreby pomáha pri riešení technických problémov.

Skúsenosti z misijnej práce:
Rebekah: Od roku 2015 pracuje ako lingvista pre jazyky v Mara regióne v severozápadnej časti Tanzánie a od roku 2020 prebrala aj rolu koordinátorky pre lingvistické oddelenie v Mare. Od roku 2017 príležitostne vyučuje fonetiku na kurzoch v Anglicku.

Roman: Ročný misijný pobyt v Tanzánii ako technická podpora pre prekladateľov Biblie v roku 2015. Od roku 2016 pracuje v roli asistenta pri preklade Biblie.

V súčasnosti sa sťahujú do Rwandy, nakoľko je problematické získať pracovné povolenie pre prácu v Tanzánii. Z Rwandy budú spolu s ostatnými členmi medzinárodného tímu aj naďalej na diaľku spolupracovať s miestnymi prekladateľmi na prekladoch pre Tanzániu.

Príspevky pre Romana a Rebeku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Romanov variabilný symbol:

203

Čím žijú Roman a Rebekah

  Svetlana

  Umiestnenie:
  Západná Ázia

  Funkcia:
  Pracovníčka v oblasti Biblia v praxi

  Náplň práce:
  Práca v lokálnych komunitách so zameraním na vzdelávanie miestnych pracovníkov s deťmi a mládežou

  Skúsenosti z misijnej práce:
  – 6 rokov práce v Detskej misii
  – od júna 2010 pracuje v západnej Ázii

  Príspevky pre Svetlanu posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
  Prima banka
  Číslo účtu: 4440006607/3100
  IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

  Fio banka
  Číslo účtu: 2600711171/8330
  IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

  Svetlanin variabilný symbol:

  204

  Čím žije Svetlana

  • Príbeh, čo vyučuje
   Svetlana – Pracovníčka v oblasti „Biblia v praxi“ Už pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla (na základe vlastného prieskumu), že čokoľvek budem vyučovať, bude to formou príbehu. Väčšinou som toto rozhodnutie dodržovala, až na niekoľko výnimiek. Jednou z nich bolo stretnutie dobrovoľníkov pred dvomi mesiacmi. Tam som sa snažila vysvetliť základy evanjelia. Už počas vysvetľovania som …

  Eva a Martin Horton

  Umiestnenie: Veľká Británia

  Funkcia: Eva – Prieskumná kartografka, Martin – Editor a spisovateľ

  Náplň práce:

  Eva: Prieskum a aktualizácia jazykových máp juhovýchodnej Ázie. Jej práca pomáha porozumieť súčasnej jazykovej situácii v piatich krajinách juhovýchodnej Ázie a rozpoznať potrebu prekladov Biblie a rozvoja jazyka i komunít.

  Martin: Tvorivo píše presné, stručné a inšpiratívne modlitebné výzvy pre čitateľov Words for life. Mnohé sú publikované aj na FB stránkach Wycliffe Slovakia. Píše tiež príbehy z terénu a pripravuje niektoré profily členov organizácie.

  Skúsenosti z misijnej práce:

  Eva: Práca v juhovýchodnej Ázii 2005-2011. Zameranie na: zbieranie informácií od miestnych jazykových prieskumníkov, tvorbu máp a poskytnutie tréningu v dvoch krajinách juhovýchodnej Ázie. Príležitostne pracovala aj v Nepále a Malajzii.  

  Martin: Krátkodobá misijná práca v Indonézii (2005) a Keni (2010)

  V súčasnosti obaja pracujú v misijnej práci diaľkovo zo severného Anglicka. Viac o ich príbehu môžete nájsť na stránkach Wycliffe UK ‘Doing this work is a great honour’

  Príspevky pre Evu a Martina posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
  Prima banka
  Číslo účtu: 4440006607/3100
  IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

  Fio banka
  Číslo účtu: 2600711171/8330
  IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

  Evin a Martinov variabilný symbol:

  202

  Čím žijú Eva a Martin

  • Vidieť nevidené
   Eva Horton – kartograf v tíme lingvistického prieskumu Keď som si myslela, že som zaktualizovalavšetky naše mapy pred ich ďalšou publikáciou, dostalasom nový e-mail s množstvom informácií. Je to ako keďsi myslíme, že vieme, čo sa deje v susednej dedine, nokeď tam prídeme, naraz zistíme, že tam majú úplnenovú školu. Rozhodla som sa vziať túto …

  Jaro a Saška Tomašovskí

  Umiestnenie: Slovensko

  Funkcia: Riaditeľ a personálno-finančná asistentka vo Wycliffe Slovakia

  Náplň práce:
  – informovať zbory a jednotlivcov o práci Wycliffe a jej potrebách
  – riadiť prijímací proces záujemcov o túto prácu
  – zabezpečovať prácu slovenských misionárov v zahraničí

  Skúsenosti z misijnej práce:
  – Nigéria – tréning domorodých pracovníkov v používaní Biblie
  – Ghana – práca na niekoľkých projektoch v oblasti Scripture in Use – Biblia v prax
  – Keňa – vytváranie kontaktov s tamojšou partnerskou Wycliffe organizáciou BTL (Bible Translation & Literacy)

  Príspevky pre Jara a Sašku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
  Prima banka
  Číslo účtu: 4440006607/3100
  IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

  Fio banka
  Číslo účtu: 2600711171/8330
  IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

  Jarov a Saškin variabilný symbol:

  201

  Čím žijú Jaro a Saška