Roman a Rebekah Mészároš

Umiestnenie: Tanzánia

Funkcia:

Rebekah – lingvistická koordinátorka

Roman – asistent pri preklade a technická podpora

Náplň práce:

Rebekah: Vedúca lingvistického tímu v severozápadnej Tanzánii. Práca na vývoji abecedy a pravopisu pre miestne jazyky. Kontrola pravopisu publikovaných Biblií v miestnych jazykoch. Príležitostne vyučuje lingvistiku – fonetiku na Wycliffe kurzoch v Anglicku.

Roman: Pomáha miestnym prekladateľom pri preklade Biblie s cieľom, aby správne rozumeli biblickému posolstvu a vhodne to komunikovali tým, ktorí si budú tieto preklady čítať. Podľa potreby pomáha pri riešení technických problémov.

Skúsenosti z misijnej práce:
Rebekah: Od roku 2015 pracuje ako lingvista pre jazyky v Mara regióne v severozápadnej časti Tanzánie a od roku 2020 prebrala aj rolu koordinátorky pre lingvistické oddelenie v Mare. Od roku 2017 príležitostne vyučuje fonetiku na kurzoch v Anglicku.

Roman: Ročný misijný pobyt v Tanzánii ako technická podpora pre prekladateľov Biblie v roku 2015. Od roku 2016 pracuje v roli asistenta pri preklade Biblie.

V súčasnosti sa sťahujú do Rwandy, nakoľko je problematické získať pracovné povolenie pre prácu v Tanzánii. Z Rwandy budú spolu s ostatnými členmi medzinárodného tímu aj naďalej na diaľku spolupracovať s miestnymi prekladateľmi na prekladoch pre Tanzániu.

Príspevky pre Romana a Rebeku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Romanov variabilný symbol:

203

Čím žijú Roman a Rebekah

  Svetlana

  Umiestnenie:
  Západná Ázia

  Funkcia:
  Pracovníčka v oblasti Biblia v praxi

  Náplň práce:
  Práca v lokálnych komunitách so zameraním na vzdelávanie miestnych pracovníkov s deťmi a mládežou

  Skúsenosti z misijnej práce:
  – 6 rokov práce v Detskej misii
  – od júna 2010 pracuje v západnej Ázii

  Príspevky pre Svetlanu posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
  Prima banka
  Číslo účtu: 4440006607/3100
  IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

  Fio banka
  Číslo účtu: 2600711171/8330
  IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

  Svetlanin variabilný symbol:

  204

  Čím žije Svetlana

  • Príbeh, čo vyučuje
   Svetlana – Pracovníčka v oblasti „Biblia v praxi“ Už pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla (na základe vlastného prieskumu), že čokoľvek budem vyučovať, bude to formou príbehu. Väčšinou som toto rozhodnutie dodržovala, až na niekoľko výnimiek. Jednou z nich bolo stretnutie dobrovoľníkov pred dvomi mesiacmi. Tam som sa snažila vysvetliť základy evanjelia. Už počas vysvetľovania som …

  Eva a Martin Horton

  Umiestnenie: Veľká Británia

  Funkcia: Eva – Prieskumná kartografka, Martin – Editor a spisovateľ

  Náplň práce:

  Eva: Prieskum a aktualizácia jazykových máp juhovýchodnej Ázie. Jej práca pomáha porozumieť súčasnej jazykovej situácii v piatich krajinách juhovýchodnej Ázie a rozpoznať potrebu prekladov Biblie a rozvoja jazyka i komunít.

  Martin: Tvorivo píše presné, stručné a inšpiratívne modlitebné výzvy pre čitateľov Words for life. Mnohé sú publikované aj na FB stránkach Wycliffe Slovakia. Píše tiež príbehy z terénu a pripravuje niektoré profily členov organizácie.

  Skúsenosti z misijnej práce:

  Eva: Práca v juhovýchodnej Ázii 2005-2011. Zameranie na: zbieranie informácií od miestnych jazykových prieskumníkov, tvorbu máp a poskytnutie tréningu v dvoch krajinách juhovýchodnej Ázie. Príležitostne pracovala aj v Nepále a Malajzii.  

  Martin: Krátkodobá misijná práca v Indonézii (2005) a Keni (2010)

  V súčasnosti obaja pracujú v misijnej práci diaľkovo zo severného Anglicka. Viac o ich príbehu môžete nájsť na stránkach Wycliffe UK ‘Doing this work is a great honour’

  Príspevky pre Evu a Martina posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
  Prima banka
  Číslo účtu: 4440006607/3100
  IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

  Fio banka
  Číslo účtu: 2600711171/8330
  IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

  Evin a Martinov variabilný symbol:

  202

  Čím žijú Eva a Martin

  • Vidieť nevidené
   Eva Horton – kartograf v tíme lingvistického prieskumu Keď som si myslela, že som zaktualizovalavšetky naše mapy pred ich ďalšou publikáciou, dostalasom nový e-mail s množstvom informácií. Je to ako keďsi myslíme, že vieme, čo sa deje v susednej dedine, nokeď tam prídeme, naraz zistíme, že tam majú úplnenovú školu. Rozhodla som sa vziať túto …

  Jaro a Saška Tomašovskí

  Umiestnenie: Slovensko

  Funkcia: Riaditeľ a personálno-finančná asistentka vo Wycliffe Slovakia

  Náplň práce:
  – informovať zbory a jednotlivcov o práci Wycliffe a jej potrebách
  – riadiť prijímací proces záujemcov o túto prácu
  – zabezpečovať prácu slovenských misionárov v zahraničí

  Skúsenosti z misijnej práce:
  – Nigéria – tréning domorodých pracovníkov v používaní Biblie
  – Ghana – práca na niekoľkých projektoch v oblasti Scripture in Use – Biblia v prax
  – Keňa – vytváranie kontaktov s tamojšou partnerskou Wycliffe organizáciou BTL (Bible Translation & Literacy)

  Príspevky pre Jara a Sašku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
  Prima banka
  Číslo účtu: 4440006607/3100
  IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

  Fio banka
  Číslo účtu: 2600711171/8330
  IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

  Jarov a Saškin variabilný symbol:

  201

  Čím žijú Jaro a Saška