Misionár


Odborník na výpočtovú techniku

Výzva

Bez počítača sa dnes v jazykových projektoch a v správe už nič nerobí.

Vaša úloha

Podporujete našich spolupracovníkov v jazykových projektoch a kolegov v riadení lingvistických, kancelárskych a obchodných programov, v testovaní, v skladaní a v obsluhe hardware a software, v sieťovej a emailovej administrácii, atď.

Váš profil
  • ste všestranný talent v čo možno najrôznejších oblastiach práce s počítačom a dokážete sa vžiť s veľkou dávkou trpezlivosti aj do málo školených užívateľov, profesionálne im radiť a urobiť z nich úspešných používateľov.
  • ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium v odbore výpočtovej techniky.
  • 1 rok biblického/teologického vzdelania (alebo ekvivalent k tomu).

Základné vzdelávanie pre život a prácu v mimoeurópskej kultúre v trvaní 6 týždňov Vám poskytne Redcliffe College. V niektorých prípadoch môže nasledovať ešte špeciálne vzdelávanie v našej partnerskej organizácii JAARS vo Waxhaw, v USA.

Ponúkame
  • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
  • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo spolupracovať v prekladateľskej oblasti, ale možná je tiež služba trvajúca 3 mesiace – 2 roky. Vyššie vymenované kroky vzdelávania v Redcliffe College a v biblickom/teologickom odbore nie sú pre krátkodobú službu podmienkou.