Misionár


Biblia v praxi

Výzva

Prvé časti Biblie sú preložené v domorodej reči. Ďalší národ má prvýkrát prístup k Božiemu slovu vo vlastnej reči. Ale táto skutočnosť je (často) známa len málo ľuďom v priamom prostredí prekladateľských projektov.

Vaša úloha

Budete spolupracovníkom/spolupracovníčkou na jednom alebo viacerých jazykových projektoch. Ste zodpovedný za rozvoj a realizáciu stratégií, ktoré podnecujú dopyt po preložených častiach Biblie v domorodej reči v tlačenej a audio/vizuálnej forme. Pritom pestujete strategické partnerstvá s inými organizáciami (napr. domorodými cirkvami, misijnými združeniami) a s jednotlivcami. Vaše poznatky v misiológii, sociolingvistike, etnológii a aplikovanej jazykovede Vám dávajú dobrý predpoklad k tomu, aby ste pomohli dostať preloženú Bibliu do praktického života jednoduchých ľudí. Učíte vedúcich kresťanských pracovníkov a evanjelistov, ako môžu podporovať používanie Biblie v kultúrne akceptovateľnej forme, s ohľadom na miestne zvyklosti.

Váš profil
  • Je Vašou srdcovou záležitosťou, aby Božie slovo našlo cestu do každodenného života ľudí iných národov. Ste dobrým organizátorom, máte radi kontakt s ľuďmi a ľahko dokážete presvedčiť a nadchnúť iných, aj príslušníkov cudzích jazykov a kultúr.
  • Máte ukončené profesijné vzdelanie a prax. Ukončené štúdium v komunikačnej vede, lingvistike, etnológii, teológii alebo príbuzných oboroch sú pritom výhodou, ale nie bezpodmienečným predpokladom.
  • Máte za sebou aspoň jeden rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Špeciálne vzdelanie pre tento odbor v trvaní cca 4 mesiace vám poskytne Redcliffe College. Toto vzdelanie zahŕňa medzi kultúrnu komunikáciu, metódy učenia reči, fonetiku, programové plánovanie, metódy na komunikáciu a používanie Biblie v praxi.

Ponúkame
  • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
  • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní a dobre kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo prispieť v oblasti komunikácie a používania Biblie. Avšak ponúkame tiež možnosť pracovať najprv 2-3 roky pod odborným vedením v jazykovom projekte.