Misionár


Lingvistický prieskumník

Výzva

Ktorý dialekt je skutočne adekvátny k tomu, aby sprístupnil národu literatúru, vzdelanie a Božie slovo? Kde presne ležia hranice dialektu a jazyka? Alebo nahradil už trhový/regionálny či úradný/národný jazyk reč určitého národa? Sú stovky jazykov, ktoré nemajú definitívne objasnené tieto otázky.

Vaša úloha

V malom tíme cestujete terénnym vozidlom, motorkou, na člne, na oslovi, lietadlom alebo pešo po veľkej jazykovej oblasti od osady k osade, zbierate údaje o jazykoch pomocou štandardizovaných slovných zoznamov, vyhodnocujete tieto zoznamy, uskutočňujete testy zrozumiteľnosti na základe audio nahrávok a robíte v osadách interview. Touto základnou prácou pripravujete pôdu pre plánovanie ďalších jazykových a prekladateľských projektov.

Váš profil
  • Ste oduševnený táborník nielen počas dovolenky, rýchlo nadväzujete nové kontakty, emocionálne vás nič ľahko nevykoľají, ste flexibilný a máte radosť z neustále nových kontaktov s ďalšími ľuďmi, aj z iných kultúr.
  • Ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium. Ukončené štúdium v odbore lingvistiky, jazykov je výhodou, ale nie nevyhnutným predpokladom.
  • Aspoň jeden rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Špeciálne vzdelanie pre prieskum jazyka v trvaní cca 4 mesiace Vám poskytne Redcliffe College.

Ponúkame
  • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vášmu obdarovaniu, záujmu a povolaniu.
  • odborný návod, sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Minimálne 2 – 3 roky.