Misionár


Účtovník

Výzva

Aby sa naši spolupracovníci lingvisti, prekladatelia, učitelia, prieskumníci atď. mohli naplno venovať svojim špeciálnym úlohám, je nevyhnutné, aby sme mali v tíme i ľudí starajúcich sa a o každodennú administratívu.

Vaša úloha

Ste zodpovedný za správne vedenie finančného účtovníctva v kancelárii jednej z našich krajín pôsobenia podľa daných štandardov národných a medzinárodných partnerov a predpisov danej krajiny.

Váš profil
  • Máte organizačný talent, ste flexibilný, tímový hráč pričom ale viete pracovať aj samostatne.
  • Túžite potom, aby všetky národy dostali Božie slovo vo svojej vlastnej reči
  • Viete si predstaviť, že by ste svoje vzdelanie a profesijnú prax využili v zahraničí, v medzinárodnom tíme v neobvyklých podmienkach.
  • ukončené profesijné vzdelanie a profesijná prax vo finančníctve a kontrole.
  • 1 rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Základné vzdelanie pre život a prácu v mimoeurópskom kultúrnom prostredí v trvaní cca 6 týždňov Vám poskytne Redcliffe College.

Ponúkame
  • poradenstvo, starostlivosť už aj počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
  • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní a dobre kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo prispieť v tejto oblasti. Avšak je možnosť služby aj v rozmedzí 3 mesiacov až 2 rokov. Pre krátkodobú službu nie sú vymenované kroky vzdelania v Redcliffe College a v biblicko/teologickom obore podmienkou.