Misionár


odborník na alfabetizáciu

Výzva

Jazyky bez písanej formy, celé národy, ktoré nevedia ani čítať ani písať, pomocné rozvojové projekty, ktoré nezaberajú, pretože lokálne obyvateľstvo nedisponuje ani len v najmenšej miere základným vzdelaním a nemá prístup k všeobecnovzdelávacej alebo duchovnej literatúre.

Vaša úloha

V jazykovej oblasti sa učíte jazyk, ktorý nemá písanú formu a spoločne s domorodými spolupracovníkmi vypracujete (príp. optimalizujete) hláskovému systému prispôsobenú ortografiu, zostavíte materiál pre vyučovanie čítania, písania a počítania, vyškolíte domorodých učiteľov pre alfabetizáciu, plánujete a koordinujete regionálne alfabetizačné programy a iniciujete vytvorenie literatúry. Budujete vzťahy s lokálnymi a nadregionálnymi úradmi, akademickými inštitúciami, cirkvami ako aj ostatnými domácimi a zahraničnými organizáciami. Snažíte sa ich spolu s obyvateľstvom cieľovej jazykovej oblasti vtiahnuť do procesov rozhodovania a plánovania na čo možno najširšej úrovni.

Váš profil
  • radi vyučujete a dokážete druhých motivovať. Disponujete organizačným talentom, kreativitou, flexibilitou, cieľavedomosťou a máte radosť z kontaktu s ľuďmi z iných kultúr.
  • ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium. Ukončené štúdium v odboroch pedagogiky, vzdelávania dospelých, jazykov, je pritom výhodou ale nie bezpodmienečným predpokladom.
  • minimálne ročné biblické/teologické vzdelanie alebo ekvivalent k tomu.

Špeciálne vzdelávanie pre alfabetizáciu v trvaní cca 4 mesiace Vám poskytne Redcliffe College.

Ponúkame
  • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vášmu obdarovaniu, záujmu a povolaniu.
  • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní byť dlhodobo prínosom v oblasti alfabetizácie. Avšak ponúkame aj možnosť pracovať najprv 2-3 roky po boku mentora na nejakom projekte.