Misionár


Pilot

Výzva

Niektoré jazykové skupiny a pracovné územia našich spolupracovníkov sú veľmi odľahlé a po súši alebo vode sotva alebo len veľmi ťažko dosiahnuteľné. Spojenie s okolitým svetom prostredníctvom misijného lietadla je v takých situáciách obrovskou pomocou.

Vaša úloha

Prevážate medzinárodných aj domorodých spolupracovníkov ako aj materiál a lietate na záchranné akcie. V mnohých situáciách je vašou úlohou aj koordinovanie letov, údržba lietadla, logistika pre zásobu náhradných dielov a pohonných látok, dohliadanie na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, atď. Budujete vzťahy s členmi Wycliffe a SIL, ale aj s nadregionálnymi úradmi, starostami miest a inými náboženskými a sekulárnymi organizáciami. Pomáhate a radíte pri plánovaní, stavbe a údržbe nových pristávacích dráh.

Váš profil
  • Vášnivo radi lietate a chceli by ste svoje skúsenosti využiť v misijnej službe. Aj v ťažkých a neobvyklých situáciách si viete zachovať chladnú hlavu. Disponujete organizačným talentom a flexibilitou. Dokážete si predstaviť udržať v chode misijnú leteckú službu aj s minimálnou pomocou a obmedzenými prostriedkami. Dvojité vzdelanie pilot/letecký prístrojový mechanik je výhodou, avšak prichádzajú aj spolupracovníci len s jedným zameraním.
  • Vlastníte platnú licenciu pre komerčné lety s palubným letom, platné osvedčenie Trieda II FAA alebo ekvivalent k tomu, A&P licenciu alebo ekvivalent k tomu, aspoň 500 hodín letu a pokiaľ je možné licenciu na lietadlá s chvostovým kolesom.
  • Máte za sebou aspoň jeden rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Základné vzdelanie pre život a prácu v mimoeurópskom kultúrnom prostredí v trvaní cca 6 týždňov Vám poskytne Redcliffe College.

Ponúkame
  • Poradenstvo, sprevádzanie už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmom a povolaniu.
  • Orientáciu cez našu partnerskú organizáciu JAARS (USA).
Dĺžka trvania služby

Vítaná je viacročná služba.