Misionár


Lingvista – prekladateľ

Výzva

Dnes existuje ešte vyše 1600 národov, ktorých jazyk nie je prebádaný, a ktoré nemajú Bibliu vo svojom vlastnom jazyku.

Vaša úloha

Skúmate a systematicky sa učíte neprebádaný jazyk a spolu s domorodcami pracujete v tíme na preklade Biblie do ich materinského jazyka. Pokým Vaši domorodí kolegovia pracujú na samotnom preklade, Váš prínos spočíva v oblasti projektového plánovania a vedenia, exegézy a poradenstva. Taktiež sa aktívne zúčastňujete na vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní domácich a zahraničných spolupracovníkov.

Váš profil

Ste motivovaný niesť Božie slovo k národom bez Biblie a máte

  • schopnosť analytického myslenia a tímového ducha. Nevyhnutným predpokladom je veľká miera flexibility, cieľavedomosť, ochota učiť sa a radosť z kontaktu s ľuďmi z iných kultúr.
  • ukončené profesijné vzdelanie a prax alebo ukončené štúdium. Ukončenie lingvistiky, jazykov, teológie alebo príbuzných odborov je pritom výhodou ale nie bezpodmienečným predpokladom.
  • aspoň dvojročné biblické/teologické vzdelanie so znalosťou NZ a SZ, exegézou a základnými znalosťami aspoň v jednom biblickom pôvodnom jazyku.

Vzdelávanie pracovníkov pre výskum jazykov a preklad Biblie v trvaní cca 4 mesiace Vám poskytne Redcliffe College.

Ponúkame
  • poradenstvo, starostlivosť už počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií, ktoré zodpovedá Vášmu obdarovaniu, záujmu a povolaniu.
  • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní byť dlhodobo prínosom vo výskume jazyka a v preklade Biblie. Avšak ponúkame aj možnosť pracovať najprv 2-3 roky pod odborným vedením na nejakom jazykovom projekte.