Misionár


Učiteľ

Výzva

Naši spolupracovníci v zahraničí pracujú často v oblastiach, v ktorých neexistuje adekvátna škola pre ich deti. Aby nemuseli ukončiť predčasne svoju službu, potrebujú v dostupnej blízkosti primerané školské vzdelanie.

Vaša úloha

Škola tento krát úplne inak! Pracujete na medzinárodnej anglicky hovoriacej škole pre deti misionárov predmety na ktoré ste akreditovaný.

Váš profil
  • Máte zapálené srdce pre misiu.
  • Ste kreatívny a baví Vás práca s deťmi.
  • Zaujímate sa o cudzie národy a kultúry.
  • Vysokoškolské pedagogické vzdelanie.
Ponúkame
  • Začlenenie do medzinárodného kolektívu.
  • Nahliadnutie do Božieho pôsobenia v cudzích národoch a kultúrach.

Dĺžka trvania služby

1-2 roky alebo dlhšie.